Assemblea de la Germandat de Sant Sebastià

Dilluns, 8 d'abril de 2019 a les 18:25

Entre els punts que es tractaran, la valoració de les Festes de 2019, i l'estat de comptes.

La Germandat de Sant Sebastià ha convocat a tots els seus socis a la seva assemblea anual que tindrà lloc aquest dilluns 8 d'abril a les 8 del vespre al Casal de Cultura. Entre els punts que es tractaran, la valoració de les Festes de 2019, l'estat de comptes i l’estat actual de socis.

Si es vol incloure algun tema a l’ordre del dia, es pot sol·licitar enviant un missatge al correu germandatmatadepera@gmail.com com a màxim amb set dies d’antelació.

Tindran dret a vot totes les persones membres de la Germandat que estiguin al corrent de pagament de la seva quota anual.

Darrera actualització: 08.04.2019 | 11:06