Subvencions per emmagatzematge d’energia

Dimarts, 10 d'octubre de 2017 a les 00:00

L’Institut Català d’Energia ha publicat la convocatòria de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

En aquest sentit, es consideraran subvencionables aquells sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries de la tecnologia ió-liti que formin part d’una instal·lació fotovoltaica que estigui connectada a l’interior d’una xarxa acollida a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica que defineix l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, ubicats en edificis d’ús residencial domèstic que s’instal·lin dintre del territori català. No seran subvencionables els sistemes d’emmagatzematge per instal·lacions aïllades. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica i les comunitats de propietaris.

L’import de la subvenció serà, com a màxim, del 70% del cost total de les despeses del sistema d’emmagatzematge amb bateries de la tecnologia ió-liti, amb un límit de 5.000 euros per sistema.

Pel que fa al termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i els annexos corresponents, és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, del 29/9/2017 a 13/10/2017. El termini màxim d’execució serà des de l’1 de gener de 2017 i fins a 40 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, finalitzant el 13/12/2017. I finalment, el termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d'execució de l’actuació, finalitzant el 22/12/2017.

Darrera actualització: 06.10.2017 | 09:25