La Junta Municipal de Portaveus

La Junta Municipal de Portaveus es va constituir per acord del Ple de l'Ajuntament de data 13 de juliol de 2015, i està integrada pels membres següents:

Presidenta:            Sra. Mireia Solsona i Garriga

Vocals:                  Sra. Montserrat Royes i Vila

                              Sr. Santi Pavón i Fernández

                              Sr. Joan Pizà i Font

                              Sra. M. Rosa Boix i Solanes

La Junta  Municipal de Portaveus es reuneix cada dos mesos, excepte el mes d'agost, el dia i hora que de comú acord es determini.

Darrera actualització: 25.07.2017 | 13:33