- Mireia Solsona i Garriga, alcaldessa

- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegat de

  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU)

- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i

  Comunicació (CIU) 

- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada

  d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)

- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i

  Finances, i Noves Tecnologies(CIU)

- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU) 

- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Promoció Econòmica (CIU)

- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,

  Joventut, i Salut Pública (CIU)

- Senyor Pol Moure i Marmol, regidor delega de Serveis, i Habitatge (CIU)

- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)

- Senyor Abelardo Gil Leyva, regidor  (ERC)

- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP)

- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP)