Urbanisme

La Regidoria d'Urbanisme i Obres Particulars té com a funció definir els paràmetres que han de regir les diferents actuacions urbanístiques que es realitzen en el territori de Matadepera, donant-ne coneixement i informació als ciutadans.

Amb aquesta finalitat, es tramiten els diversos instruments de planejament (plans parcials, projectes d'urbanització, modificacions de Pla General, etc.), i les llicències d'obres, de parcel·lació, etc., comprovant la seva adequació a la legislació vigent en la matèria.

Així mateix, s'atenen les consultes tant generals com particulars que sobre totes aquestes qüestions es plantegen a l'Ajuntament.

C. Sant Quirze, 2 - 08230 Matadepera - Barcelona
Telèfon: 93 787 02 00
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 17.06.2019 | 09:15