GALERIA D’IMATGES

Homenatge a Joan Maragall (13 de maig 2012)

Homenatge d'entitats culturals de Matadepera a Joan Maragall amb motiu del seu pas pel Coll d'Eres (maig de 1904). Clicant sobre cada imatge aquest s'ampliarà. Fotos de Lídia Marimón.