ESTRUCTURA MUNICIPAL

REGIDORIA D'ECONOMIA I HISENDA

ESTRUCTURA MUNICIPAL

ECONOMIA I HISENDA

La determinació dels serveis a prestar i les activitats a desenvolupar per part de l’Ajuntament de Matadepera, han marcat l’elaboració d’unes línies estratègiques d’actuació a mig i llarg termini, d’uns objectius claus a assolir i d’una maximització del rendiment social i econòmic.

El pressupost municipal és la plasmació anual dels programes d’actuació previstos per la Corporació Municipal, i constitueix un instrument de planificació i control indispensable per aconseguir una situació financera i pressupostària estable i equilibrada.

Les Ordenances Fiscals regulen els tributs municipals, i constitueixen part dels recursos propis que nodriran les despeses pressupostades. Recursos propis que s’incrementen en funció de l’ipc i de la previsió dels costos dels serveis, amb la menor pressió fiscal possible, i satisfent al mateix temps les necessitats i expectatives dels ciutadans de Matadepera.

Responsable polític

Albert Garcia i Font    agarcia@matadepera.cat

Ubicació Plaça de l'Ajuntament, 1
08230 Matadepera
Horari de consultes de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda
els dimecres també a la tarda de 2/4 de 5 a 2/4 de 7
(de l'1 de maig al 30 de setembre, dimecres a la tarda tancat)
Contacte
Tel:  93 730 17 8193 730 17 81
Fax: 93 730 00 48