ESTRUCTURA MUNICIPAL

REGIDORIA D'URBANISME

URBANISME

 

L’Àrea d’Urbanisme i Obres Particulars és la secció de l’Ajuntament que té com a funció definir els paràmetres que han de regir les diferents actuacions urbanístiques que es realitzen en el territori de Matadepera, donant-ne coneixement i informació als ciutadans.

Amb aquesta finalitat, es tramiten els diversos instruments de planejament (plans parcials, projectes d’urbanització, modificacions de Pla General, etc.), i les llicències d’obres, de parcel·lació, etc. , comprovant la seva adequació a la legislació vigent en la matèria.

Així mateix, s’atenen les consultes tant generals com particulars que sobre totes aquestes qüestions es plantegen a l’Ajuntament.

Responsable polític Nil López Crespo    nlopez@matadepera.cat
Ubicació C/ Sant Quirze, 2 08230 Matadepera
Horari de consultes generals de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda
Horari de consultes tècniques els dilluns, dimecres i divendres de 9 del matí a 1 del migdia
Contacte
Tel: 93 730 17 77 
Fax: 93 730 17 84

 Quadre dels principals tràmits d'urbanisme