Aprovats els pressupostos del 2020: 12.761.080,97 €uros

Dimarts, 26 de novembre de 2019 a les 06:55

“Volem apostar per reforçar la seguretat i el benestar”, apunta Fonollosa

L’Ajuntament de Matadepera va aprovar aquest dilluns 25 de novembre i en el darrer ple ordinari de l’any els pressupostos del 2020, que pugen a 12.761.080,97 €uros, una disminució del 4’75% respecte als d’aquest any.  

En l’explicació sobre els pressupostos, la regidora d’Economia i Hisenda Bet Fonollosa va comentar que “es tracta d’uns número continguts i realistes, i on baixem partides sense fer retallades, perquè la previsió d’ingressos és inferior a la de l’any passat”. En aquest sentit, la immensa majoria de regidories mantenen el mateix pressupost o baixen lleugerament, mentre que les d’ensenyament i cultura augmenten una mica.

Pel que fa al menor nombre d’ingressos, aquest any es preveien 1.800.000 €uros en plusvàlues que al final acabaran essent 400.000 €uros menys, “de manera que de cara a l’any que ve volem ser prudents i per això també preveiem uns ingressos semblants als que realment hem tingut en aquest 2019, és a dir, 1.400.000 €uros”, va comentar Fonollosa. Les raons de la disminució d’ingressos cal atribuir-les en part a la doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisprudència del qual ha acabat imposant-se i que indica que les plusvàlues dels béns immobles s’han de valorar pel valor de mercat, actualment per sota del cadastre, que era el que imperava fins ara i que era superior.  

El romanent de Tresoreria

A banda de les previsions d’ingressos, cal tenir en compte que l’Ajuntament de Matadepera disposa d’un romanent de 7.553.290,69 €uros, producte de l’estalvi d’exercicis anteriors. “Pot resultar difícil d’entendre el perquè tenint tants diners no els podem invertir en moltes altres coses”, ha comentat Fonollosa a Matadepera.cat, “però el cert és que aquest romanent només te’l pots gastar si compleixes un seguit de disposicions: la regla de la despesa, la regla de l’endeutament i la llei d’estabilitat pressupostaria. Els ajuntaments que compleixen tot això, com és el nostre, podem utilitzar, segons la llei, només una part d’aquest romanent cada any en fer inversions que siguin financerament sostenibles. 

Inversions destacades

Les inversions pel 2020 aniran destinades, entre d’altres, a la remodelació del clavegueram del carrer Balmes (523.807 €uros que sortiran precisament del romanent de tresoreria i que per tant, es comptabilitzen apart); el projecte de remodelació de la riera (que puja a un total de 650.000 €uros dels que l’any que ve només s’invertiran 100.000 €uros); la finalització de la zona esportiva del Mas Sota amb la construcció d’un aparcament (80.000 €uros); noves tecnologies, entre les que s’inclou la videoacta (51.000 €uros); la rehabilitació de paviments diversos (17.000 €uros) , i el wifi ciutadà, que permetrà la instal·lació de repetidors per incrementar el senyal al centre del poble (10.000 €uros, que inclouen una subvenció de la Comissió Europea).

Altres elements destacats seran, en qüestió de seguretat, noves càmeres de seguretat (26.000 €uros), la renovació de la seguretat privada en algunes zones del municipi, la redacció d’un pla integral de seguretat al poble i la utilització d’un dron de vigilància; en benestar, l’augment del servei d’assistència domiciliària, on es passarà d’una partida de 60.000 €uros a una de 130.000 €uros, i en medi ambient, el projecte Verd Urbà, pel que totes les partides referides a jardineria, reg,i  neteja de franges públiques s’unificaran en un contracte general que permetrà sinergies i racionalitzar despeses.

L’oposició hi vota en contra

Els tres grups de l’oposició van votar en contra. ERC, en boca de la seva portaveu, Anna Piñol, hi va votar en contra. “Creiem que s’ha d’apostar per la sostenibilitat, el comerç, i els habitatges socials entre molts d’altres aspectes que preocupen a la ciutadania”, va declarar, “i veiem que el camí que es va iniciar amb l’aprovació dels ordenances, i que ha continuat amb aquests pressupostos no és correcte”. Piñol va apuntar que “hi ha coses ben fetes, naturalment, però n’hi ha d’altres que no ens convencen, com el romanent de tresoreria o les explicacions sobre la menor previsió d’ingressos”.

Rosa Martinez de CUP Matadepera, també va anunciar el seu vot contrari als pressupostos. En la seva argumentació va criticar primer que “l’equip de govern van dir que volíem fer-nos partícips dels pressupostos però només hem tingut una setmana per mirar-nos-els, pel que no tenien cap voluntat en escoltar les nostres propostes”. Entrant en el seu contingut, Martínez va criticar el seu caràcter continuista: “són uns pressupostos profundament conservadors, on no se satisfan en absolut les demandes socials”.

Ciutadans, també va votar en contra. “Estarem molt atents al desenvolupament del pressupost”, va apuntar Alberto Sánchez, el seu portaveu, “perquè hi ha coses que ja ens estan bé i d’altres que grinyolen”.

Presentació de mocions

Al ple també es van presentar diverses mocions. Junts per Matadepera en va presentar una, que va ser aprovada, de resposta a la Sentència del Tribunal Suprem per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.  Ciutadans en va presentar dues: una de condemna de la violència i el terrorisme a la democràcia, que va ser votada en contra, i una altra, aquesta votada a favor, de defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat.

També es van presentar per urgència altres mocions: Esquerra Republicana de Catalunya va presentar-ne una en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya, que va ser aprovada a favor; i finalment CUP Matadepera va presentar dues mocions més que van ser refusades: una de denúncia de la repressió, condemna de la brutalitat policial i per la llibertat dels presos polítics, i un altra de suport al poble bolivià i al govern deposat pel cop d’estat a Bolívia.

A la dreta, un ple recent a l’Ajuntament.

Darrera actualització: 27.11.2019 | 09:35

Vídeos