Es publica el ban amb les mesures antisequera

Divendres, 10 de març de 2023 a les 10:05

Es limita el consum a 110 litres per habitant i dia.

Després de constatar el descens de les reserves, l’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar el passat dimecres 1 de març, l’activació de la fase d’excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i de l'aqüífer del Fluvià Muga, que va entrar en vigor el 7 de març, un cop publicat al Diari Oficial (DOGC).

Aquest canvi situa 224 municipis de 15 comarques, entre els quals hi ha el de Matadepera, amb prop de 6 milions d'habitants afectats, en situació d’excepcionalitat.

Es pren aquesta mesura pel risc de desabastament i perquè el volum de reserves és molt baix (27%) i sense que s’hagin recuperat, a causa de la falta de pluges.

Què comporta l’excepcionalitat?

a) El consum domèstic dels abonats, a les seves llars, es limitarà a 110 litres per habitant i dia.

b) Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes.

Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

c) Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

d) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

- El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

- En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

e) El reg dels usos agrícoles s’ha de reduir un 40%.

f) Els usos ramaders han de reduir el consum d’aigua un 30%.

g) Els usos industrials han de reduir el consum d’aigua un 15%.

h) El reg dels usos recreatius s’ha de reduir un 50%.

i) Els usos recreatius que no impliquin reg han de reduir el consum d’aigua un 15%.

I es mantenen les següents restriccions de l’estat d’alerta:

  • Es prohibeix l’ompliment total o parcials de fonts ornamentals.
  • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents: en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, o fora establiments només es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.
  • L’ús d’aigua en granges es limita a la quantitat necessària per l’abeurament i neteja dels animals, i recinte.

L’Ajuntament de Matadepera també vol apel·lar també a la responsabilitat de la ciutadania. Cal tenir en compte que Matadepera és dels municipis en què es gasta més aigua. En l'actual estat d'alerta d’excepcionalitat per sequera, cal complir unes dotacions màximes a les llars de 110 litres per habitant i dia, i el nostre poble, en situació de normalitat, pot tenir unes dotacions de 600 litres per habitant i dia a l'estiu, i de 350 litres per habitant i dia a l'hivern.

Darrera actualització: 17.03.2023 | 11:29