Nous punts de càrrega de vehicles elèctrics

Divendres, 17 de novembre de 2023

Estan a l’Ajuntament i a la zona esportiva municipal.

L’Ajuntament de Matadepera acaba de posar en funcionament dos nous punts de càrrega de vehicles elèctrics que estan ubicats a la zona de l’edifici principal de l’Ajuntament i a la zona esportiva municipal. Aquests dos nous punts, que incorporen dos endolls i poden carregar un màxim d’11 kW, s’afegeixen al punt de càrrega que es va posar en marxa el juliol de 2020, al carrer Àngel Guimerà.

Tot i que, de moment també seran gratuïts, un cop finalitzat el període de prova i sensibilització de la població per a fomentar la mobilitat elèctrica, es contempla que al llarg de 2024 s’implementi un sistema d’explotació del servei, que incorpori el pagament per la càrrega i l’estacionament. D’aquesta manera, a banda de compensar els costos de l’energia elèctrica utilitzada en la càrrega, també es fomentarà la rotació de vehicles als punts de càrrega disponibles, ja que el parc de vehicles elèctrics ha augmentat notablement, i l’índex d’utilització que s’ha recollit de l’únic punt de càrrega disponible fins ara al carrer Àngel Guimerà és molt elevat.

Per tal de poder fer ús del servei, cada vehicle haurà d’aportar els corresponents cables de connexió, segons les seves característiques. Per a la càrrega, caldrà que el vehicle estacioni a una de les dues places senyalitzades específicament i el temps màxim d’estacionament i recàrrega serà de 2 hores. No es permetrà l’estacionament si no s’està realitzant una recàrrega.

Per tal de poder fer ús dels punts de càrrega, prèviament caldrà que les persones físiques o jurídiques titulars i/o usuàries dels vehicles es registrin a l’aplicació mòbil indicada a l’enllaç QR del punt de recàrrega, o bé, es descarreguin l’aplicació EVcharge (a Google Play o a l’App Store), amb la georeferència activada.

L’acció de connexió com la de desconnexió de la recàrrega es realitzarà mitjançant l’aplicació mòbil. El sistema enviarà notificació quan finalitzi el temps de càrrega o quan la càrrega s’hagi completat. L’alta a aquesta plataforma permet a l’usuari fer les recàrregues a la xarxa de punts de recàrrega del municipi, així com a la resta de xarxes integrades en cada moment, d’acord amb les tarifes establertes a cada xarxa. Actualment, la xarxa integrada, és a dir, la xarxa a la qual es podrà accedir amb el mateix usuari registrat a Matadepera són els punts gestionats per Etecnic, que consten a la plataforma.

A la imatge, els nous carregadors, instal·lats a la zona esportiva municipal i a l'Ajuntament (Fotos: Miquel Badia).

Darrera actualització: 15.11.2023 | 21:12

Imatges