Obres de prevenció d’incendis a Can Roure

Dimecres, 21 de juliol de 2021 a les 13:55

Està previst que s’allarguin uns tres mesos.

La setmana passada van començar a la finca de Can Roure les obres de millora de l’estat de la massa forestal amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi forestal i assegurar la seva persistència.

Les feines, però, no s'aturen aquí: a primers de setembre es farà el manteniment de la massa forestal del Pujol, “La finca es troba en una zona on el risc d’incendi es molt alt i la trama urbana del nucli urbà de Matadepera està a tocar de la massa forestal del Pujol”, ha declarat el regidor de Medi Ambient, Marcel·lí Bosch, “I per això, un objectiu de vital importància és la prevenció d’incendis i la realització de mesures correctores per tal de minimitzar aquest risc”. Així, aquest mateix mes de setembre també es portarà a terme el manteniment de la franja de les Pedritxes, i l'execució del projecte d'obertura de la franja de Cavall Bernat.

Les actuacions projectades, centrades en desbrossament i tala de pins blancs, estan encarades a aconseguir una massa el més resistent possible als incendis forestals, amb una estructura que dificulti la propagació d’un incendi i permetí millorar la protecció del nucli urbà. “Així s’aconseguirà una massa que també sigui compatible amb l’ús públic i recreatiu, que actualment ja serveix als habitants del municipi de Matadepera i municipis propers”, ha completat Bosch.

Amb l’actuació projectada s’obtindrà fusta de pi blanc destinada a serra i trituració i mes puntualment llenya d’alzina. Com que es vol afavorir la pròpia dinàmica d’evolució natural de la massa, es tendeix a la substitució dels pins (per manca de regeneració de l’espècie), afavorint una major presència i desenvolupament de l’alzina, que presenta una regeneració abundant.

Amb un pressupost de 31.037 €uros, està previst que les obres durin uns tres mesos. L’empresa Futur Ecològic S.L. és l’encarregada de realitzar-les.

A les fotografies, imatges dels treballs realitzats (Fotos: Miquel Badia).

Darrera actualització: 21.07.2021 | 14:15

Imatges

. .