Prohibició de fer foc en terrenys forestals

Dimarts, 14 de març de 2023

Des d'aquest dimecres i fins al proper 15 d'octubre.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informa que des d’aquest dimecres 15 de març i fins al 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal.

Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. 

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura, així com llençar objectes encesos, coets, focs d’artifici o altres artefactes; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals, així com abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc. Addicionalment, des del 15 de juny i fins al 15 de setembre tampoc es podran realitzar treballs forestals que generin restes vegetals. 

Queda exclosa de la prohibició el foc d’esbarjo amb utilització de fogons de gas o de barbacoes d'obra tancades a tres parets amb mataguspires.

Podeu descarregar-vos el text complet de la prohibició al document adjunt a la notícia. 

Darrera actualització: 8.03.2023 | 11:42