04. Regidors/des delegats/des

Per Decret d'Alcaldia núm. 681, de data 1 de juliol de 2019, s'estructura l’Administració municipal executiva de l’Ajuntament de Matadepera amb la creació de les següents àrees de gestió i regidories:

REGIDOR ÀREA REGIDORIES
Marcel·lí Bosch Muntal Gestió
del Territori
      Seguretat i Protecció Civil
      Medi Ambient i Activitats
      Habitatge
      Serveis
      Obres
Bet Fonollosa Argemí Gestió
Organitzativa
i Govern Obert
      Economia i Hisenda
      Gestió Organitzativa
      Noves Tecnologies
      Transparència
      Comunicació
Carme Querol Badosa Garantia
Social
      Educació
      Benestar Social
      Salut Pública
      Solidaritat
Núria Garcia Murcia Dinamització
Social
      Joventut
      Festes
      Cultura
      Teixit associatiu
      Esports
      Promoció econòmica
      Comerç
      Ocupació

Les atribucions de cadascuna de les regidories estan determinades al Decret d'Alcaldia núm. 685, de data 1 de juliol de 2019. Les delegacions a regidors i regidores queden:

REGIDOR/A REGIDORIA
Marcel·lí Bosch Muntal       Regidoria de Seguretat i Protecció Civil
      Regidoria de Medi Ambient i Activitats
      Regidoria de Gestió Organitzativa
Bet Fonollosa Argemí       Regidoria d'Economia i Hisenda
Carme Querol Badosa       Regidoria d'Educació
      Regidoria de Benestar Social
      Regidoria de Salut Pública 
      Regidoria de Joventut 
      Regidoria de Festes 
Núria Garcia Murcia       Regidoria de Cultura
      Regidoria de Teixit associatiu
      Regidoria de Promoció econòmica
      Regidoria d'Ocupació
      Regidoria de Comerç
Xavi Mampel Olona       Regidoria de Noves Tecnologies
      Regidoria de Transparència
      Regidoria de Comunicació
      Regidoria de Comerç
Pol Roura Marmol       Regidoria d'Habitatge
      Regidoria de Serveis
      Regidoria d'Obres
Albert Recasens Vert       Regidoria d'Esports

Horari:  
Darrera actualització: 12.03.2021 | 13:52