- Nil López Crespo, alcalde (Junts per Matadepera)

- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, 1r. Tinent d'Alcalde, regidor de l'àrea de Gestió del Territori, i regidor delegat de Seguretat i Protecció Civil, Media Ambient i Activitats i Joventut (Junts per Matadepera)

- Senyora Bet Fonollosa Argemí, 2a. Tinenta d'Alcalde, regidora de l'àrea de Gestió Organitzativa i Govern Obert, i regidora delegada de Gestió Organitzativa i d'Economia i Hisenda (Junts per Matadepera)

- Senyora M. Carme Querol i Badosa, 3a. Tinenta d'Alcalde, regidora de l'àrea de Garantia Social, i regidora delegada d'Educació, Benestar Social, Salut Pública i Festes (Junts per Matadepera)

- Senyora Núria Garcia i Murcia, 4a. Tinenta d'Alcalde, regidora de l'àrea de Dinamització Social, i regidora delegada de Cultura, Teixit associatiu, Promoció Econòmica, Ocupació i Solidaritat (Junts per Matadepera)

- Senyor Xavier Mampel Olona, regidor delegat de Noves Tecnologies, Transparència, Comunicació i Comerç (Junts per Matadepera)

- Senyor Pol Roura i Marmol, regidor delegat d'Habitatge, de Serveis i d'Obres (Junts per Matadepera)

- Senyor Albert Recasens Vert, regidor delegat d'Esports (Junts per Matadepera)

- Senyora Anna Piñol Serra, regidora (ERC)

- Senyor Antoni Morros Aparicio, regidor (ERC)

- Senyora Pilar Oller i Sánchez, regidora (ERC)

- Senyora Rosa Martínez i Sellarès, regidora (CUP)

- Senyor Alberto Sánchez Sánchez, regidor (Ciutadans de Matadepera)

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc, cada dos mesos, l’últim dilluns de mes, a les 19:30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament