08. Comissió Informativa Especial per al seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs

El 29 de maig de 2017 s'aprovà el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament (si cliqueu a l'enllaç, podreu accedir al codi). En sessió del Ple celebrada el 8 de juliol de 2019 es constitueix la Comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs com a òrgan complementari dins de l'organització de l'Ajuntament durant el mandat 2019 - 2023, amb els objectius i competències que consten al citat codi de conducta. Aquesta comissió té com a missió realitzar-ne el compliment del codi de conducta.

La Comissió Informativa Especial per al seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs està formada pels següents membres:

President:  Nil López Crespo, Alcalde

Vocals:      Xavier Mampel Olona
                 Anna Piñol Serra
                 Rosa Martínez Sellarés
                 Alberto Sánchez Sánchez

Darrera actualització: 12.07.2019 | 09:33