Regidors/des delegats/des

Per Decret d'Alcaldia núm. 444, de data 9 de juliol de 2015, s'estructura  l’Administració municipal executiva de l’Ajuntament de Matadepera en les regidories següents:

 1. Regidoria d’Urbanisme
 2. Regidoria d’Habitatge
 3. Regidoria de Joventut
 4. Regidoria d’Economia i Hisenda
 5. Regidoria de Noves Tecnologies
 6. Regidoria de Governació
 7. Regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil
 8. Regidoria d’Ensenyament
 9. Regidoria de Benestar Social
 10. Regidoria de Festes
 11. Regidoria de Salut Pública
 12. Regidoria de Cultura
 13. Regidoria d’Obres
 14. Regidoria de Serveis
 15. Regidoria d’Esports
 16. Regidoria de Comunicació
 17. Regidoria de Participació i Atenció Ciutadana
 18. Regidoria de Comerç

Les atribucions de cadascuna de les regidories estan determinades al Decret d'Alcaldia núm. 445, de data 9 de juliol de 2015.

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 446, de data 9 de juliol de 2015, es delega a favor dels tinents d'alcalde i regidors les competències que consten al propi Decret.

 El Decret d'Alcaldia núm. 252, de data 16 de març de 2017, modifica el nom de la Regidoria de Comerç pel de Regidoria de Promoció Econòmica.

Horari:  
Darrera actualització: 16.06.2017 | 14:10