Transparència

La regidoria de Transparència respon a l'acció proactiva de l'Ajuntament a l'hora de presentar aquella informació pública que ha de ser de coneixement general, de fàcil comprensió i accés mitjançant eines com ara el portal de transparència, el propi portal web o qualsevol altre mitjà que permeti un accés gratuït, ampli i fàcil a la informació i documents.

La informació pública és aquella que ha estat elaborada per l'Administració en el decurs de les seves activitats, ja sigui com a producció pròpia o degut a la seva relació amb altres ens o subjectes obligats. La transparència correspon a l'acció de publicar una part important d'aquesta informació sense que el ciutadà hagi de sol·licitar-la: per tant, es publica la informació que es considera com publicitat activa segons la Llei 19/2014, al seu capítol II, i aquella que és de consulta habitual i, per tant, hi ha un interès públic i general.

La regidoria de Transparència, doncs, treballa vers a la difusió veraç i objectiva de documents i informació pública que permeti conèixer a les persones l'actuació de l'Administració i exercir el control d'aquesta (rendiment de comptes democràtic); garanteix que la informació sigui de fàcil accés gràcies a un sistema de gestió integral de la informació que s'ha de fonamentar en l'ús preferent del sistema de gestió documental corporatiu; es preocupa de la ordenació i classificació de la informació per tal que sigui comprensible; i assegura que la informació sigui interoperable i es presenti en formats que permetin la reutilització i la usabilitat sense dependre de sistemes propietaris (per tant, ús de formats oberts).

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08230 Matadepera - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 787 02 00
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.09.2019 | 09:08