Urbanisme

En aquest apartat trobareu la informació relativa a la normativa de planejament urbanístic. Podeu accedir a una explicació general en relació a la normativa d'urbanisme o a la documentació de planejament urbanístic(Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), planejament derivat, plans especials, ...).

També podeu consultar la informació que consta al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

Darrera actualització: 06.10.2017 | 09:59
Darrera actualització: 06.10.2017 | 09:59