Pla Local de Joventut (2018 - 2021)

Dijous, 7 de juny de 2018

Document guia per les polítiques de joventut de Matadepera, per la planificació de les actuacions en matèria de joventut.

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 28 de maig de 2018. Es fa públic en compliment de l'article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern

Darrera actualització: 7.06.2018 | 08:50