Nomenclàtor de Matadepera

La Comissió


La normativa vigent estableix que són els Ajuntaments els que tenen la potestat de determinar el nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota mena, com s’indica a l’article 18.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Igualment, l’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals estableix que els ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la numeració dels edificis, informant a totes les administracions públiques interessades.

En aquest sentit, i per donar resposta a les peticions de la ciutadania, l’Ajuntament de Matadepera va aprovar, mitjançant acord de Ple de data 26 de gener de 2015, el Reglament del Nomenclàtor de Matadepera, el text definitiu del qual es va publicar al BOPB de data 20 d’abril de 2015 i va entrar en vigor el dia 1 de maig de 2015. L’objecte d’aquest reglament és regular la denominació de carrers, places, parcs, jardins, edificis, equipaments i altres espais d’ús públic, a més de la toponímia menor del municipi, així com la modificació o adequació, quan escaigui, de les denominacions ja existents. La forma d’acomplir aquest objectiu és mitjançant una Comissió del Nomenclàtor, òrgan consultiu de participació ciutadana sense personalitat jurídica ni caràcter resolutiu, format per representants polítics, representants d’entitats culturals o cíviques del municipi, i tècnics de reconeguda vàlua.

Podeu consultar el Reglament, les actes anonimitzades de la Comissió del Nomenclàtor i altres documents al Portal de Transparència, seguint aquest enllaç.

La revisió del Nomenclàtor


L'article 4 del Reglament del Nomenclàtor de Matadepera estableix com a primera tasca proposar al Ple municipal l'aprovació d'un llistat del Nomenclàtor amb les denominacions existents, juntament amb una fitxa descriptiva de cada una d'elles. És a dir, la Comissió ha tingut com a missió la revisió i creació de fitxes de totes les denominacions per tal de normalitzar-les, i l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat, el 27 de novembre de 2017, aquest llistat. L'entrada en vigor és el 27 de febrer de 2018.

La importància d'aquesta revisió s'ha d'entendre fent un seguit de consideracions: en primer lloc, les denominacions de places, carrers i altres vies no sempre s'havien formalitzat amb un acord de Ple; a més, sense un reglament, mancaven uns criteris objectius per a les noves denominacions. La manca d'una normalització a nivell de criteris, també lingüístics, implicava que algunes denominacions no estiguessin escrites correctament. I els diversos sistemes cartogràfics o d'informació (INE, Catastre, Google, etc) presentaven els mateixos noms escrits de formes diverses, amb la qual cosa es requeria una aprovació de les denominacions d'una única forma correcta. Amb l'aprovació del llistat del Nomenclàtor, les denominacions tenen una única forma d'escriptura.

El treball de revisió i la creació de les fitxes va ser encarregat al Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i realitzat per l'historiador Marc Ferrer i Murillo.

Les fitxes


En aquesta secció podreu consultar les fitxes completes de cada via del Nomenclàtor (carrers, avingudes, places, ...). Estan ordenades alfabèticament i necessitareu un lector de pdf per poder-les obrir.

A les fitxes trobareu: un número de registre únic per la denominació; el tipus de via (carrer, avinguda, passatge, etc); el nom o denominació; coordenades UTM (només de l'inici de la via); sector; data d'aprovació de la denominació (si es coneix i existeix); denominacions anteriors; una breu descripció; una referència bibliogràfica; una proposta de text per a una de les plaques de carrer (aquesta dada és provisional i es modifica habitualment); observacions i una fotografia.

Les fitxes també es poden consultar en aquest mapa a Instamaps. Estan disposades com a punts a l'inici de cada via, de sud a nord i d'oest a est, per tant no són orientatives de la llargaria de cada via.

Si teniu comentaris a fer, dubtes o qualsevol altre qüestió relacionada amb aquest llistat, podeu escriure a l'Arxiu Municipal.

1 Carrer Abat Marcet, de l'
2 Plaça Acàcies, de les
3 Carrer Agustí Escuder, d'
4 Carrer Agustí Prat, d'
5 Plaça Ajuntament, de l'
6 Carrer Font de l'Alba de la Barata, de la
7 Carrer Alzina Gran, de l'
8 Passatge Ametllers, dels
9 Carrer Àngel Guimerà, d'
11 Carrer Arboç, de l'
12 Avinguda Arenes, de les
13 Carrer Josep Arnau Pi, de
14 Plaça Arts, de les
15 Carrer Avellaner, de l'
16 Carrer Baixador d'en Tomaset, del
17 Carrer Balmes, de
18 Carrer Barata, de la
19 Carrer Barri de Can Pi, del
20 Carrer Bell Camp, del
21 Carrer Bell Racó, del
22 Carrer Belles Roques, de les
23 Carrer Boix, del
24 Carrer Boixedes, de les
25 Plaça Bosc de les Farigoles, del
27 Carrer Brucs, dels
28 Plaça Cal Baldiró, de
232 Carrer Cal Beltrà, de
29 Carrer Caldes, de
30 Carrer Camí de Can Duran, del
31 Carrer Camí de la Font de la Tartana, del
32 Carrer Camí de Puig Codina, del
33 Carrer Camí del Moliner, del
34 Carrer Camí dels Enamorats, del
35 Carrer Camí dels Monjos, del
36 Carrer Can Candi, de
37 Avinguda Can Marcet, de
38 Carrer Can Pobla, de
39 Carrer Can Pous, de
40 Pont Can Prat, de
41 Carrer Can Solà del Pla, de
42 Carrer Can Solà del Racó, de
43 Passeig Can Torrella, de
44 Carrer Canal de l'Estret, de la
45 Carrer Cantarelles, de les
46 Carrer Carossa, de la
47 Carrer Castellassa, de la
48 Carrer Castellsapera, de
49 Carrer Castellterçol, de
50 Avinguda Catalunya, de
233 Carrer Caterina Albert, de
51 Carrer Cavall Bernat, del
52 Plaça Cavall Bernat, del
53 Carrer Cercle de Calderols, del
54 Carrer Cingle dels Cavalls, del
55 Carrer Coll de l'Ós, del
56 Carrer Coll d'Eres, del
57 Carrer Coll d'Estenalles, del
58 Carrer Coll Prunera, del
59 Carrer Comerç, del
60 Carrer Concòrdia, de la
61 Carrer Cortins, dels
62 Carrer Cova del Drac, de la
63 Carrer Cova Simanya, de la
64 Carrer Dauradella, de la
65 Carrer Daví, del
66 Carrer Dalt, de
67 Carrer Diagonal, de la
68 Carrer Doctor Fleming, del
26 Passatge Doctor Boya, del
69 Carrer Dolors Mir, de
70 Carrer Domènech i Montaner, de
71 Plaça Drac, del
72 Carrer Eduvigis Rosas, d'
73 Carrer Emprius, dels
74 Carrer Enric Borràs, d'
75 Carrer Enric Genescà i Cortés, d'
76 Carrer Esquirol, de l'
77 Carrer Ferreries, de les
78 Carrer Florida, de la
79 Carrer Fogueroses, de les
80 Carrer Font de Can Vinyers, de la
81 Carrer Font de la Pola, de la
82 Carrer Font de la Riera, de la
83 Carrer Font del Llor, de la
84 Carrer Font del Querol, de la
85 Carrer Font del Saüc, de la
86 Carrer Font Flàvia, de la
87 Carrer Font Nova, de la
88 Carrer Font Soleia, de la
89 Carrer Forn, del
90 Carrer Francesc Badia, de
91 Carrer Francesc Gimeno, de
92 Carrer Gabi, del
93 Carrer Gaietà Vallès i Pujals, de
94 Carrer Gall, del
95 Carrer Garbí, del
96 Pont Garrofer, del
97 Carrer Gaudí, de
98 Passatge Ginesteres, de les
99 Carrer Golf, del
100 Carrer Granera, de la
101 Carrer Gregal, del
102 Plaça Hoquei, de l'
103 Carrer Ignasi Iglesias, d'
104 Carrer Isaac Peral, d'
105 Plaça Jaume Corcoy, de
106 Carrer Jaume Espanyol, de
107 Carrer Jaume Faura, de
108 Carrer Jaume I, de
109 Carrer Joan Camps, de
110 Carrer Joan Miró, de
111 Carrer Joan Paloma, de
112 Carrer Joaquim Alavedra, de
234 Parc Joaquim Serra i Corominas, de
113 Plaça Jordi Joan Rubí, de
114 Carrer Josep Maria Alegre i Bosch, de
115 Carrer Josep Pla, de
116 Carrer Josep Porcar, de
117 Carrer Josep Vallès i Prat, de
118 Carrer Josep Valls, de
119 Carrer Lledoners, dels
120 Carrer Llevant, del
121 Carrer Llorer, del
122 Carrer Manolo Hugué, de
123 Carrer Marc Comerma, de
124 Carrer Margarida Xirgu, de
125 Carrer Mariapfarr, de
126 Carrer Marinada, de la
127 Carrer Marquet, del
128 Carrer Mas Ferrers, del
129 Carrer Mas Cellers, del
130 Avinguda Mas Sot, del
131 Passatge Can Prat, de
132 Carrer Mata, de la
133 Passeig Matadepera, de
  Carrer Maternitat d'Elna, de la
134 Carrer Mateu Turu, de
235 Carrer Mercé Rodoreda, de
135 Carrer Mestral, del
136 Carrer Mig, del
137 Carrer Migdia, del
138 Carrer Miguel de Cervantes, de
139 Plaça Mola, de la
140 Carrer Moleta, de la
141 Carrer Montcau, del
142 Carrer Montseny, del
143 Carrer Montserrat, de
144 Carrer Morella, de la
145 Avinguda Mossèn Batlle, del
146 Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, del
147 Plaça Mossèn Jaume Torres, del
148 Passeig Munt, del
149 Plaça Muntanyeta, de la
150 Carrer Narcís Monturiol, de
151 Carrer Noguera, de la
152 Carrer Nord, del
153 Carrer Notolena, de la
154 Carrer Obac, de l'
155 Carrer Olesa, d'
156 Carrer Olivar, de l'
157 Plaça Olivera, de l'
158 Carrer Papiol, del
159 Plaça Pare Miquel Altisent, del
160 Carrer Pascal, de
161 Carrer Pedrera, de la
162 Carrer Pedritxes, de les
163 Parc Pep Ventura, de
164 Carrer Pere Aldavert, de
165 Carrer Pere Raurell, de
166 Carrer Pi Bonic, del
167 Carrer Pi Pinyoner, del
168 Carrer Pinetells, dels
169 Plaça Pla de Sant Llorenç, del
170 Passeig Pla, del
171 Carrer Poeta Maragall, del
172 Carrer Pollanc, del
173 Carrer Pompeu Fabra, de
174 Carrer Ponent, del
175 Carrer Pou, del
  Carrer Pratginestós, dels
176 Carrer Puig i Cadafalch, de
177 Carrer Rajant, del
178 Carrer Ramon Llull, de
179 Carrer Ramon Mias, de
180 Carrer Raval de Rocabruna, del
181 Carrer Rellinars, de
182 Passatge Rellotge, del
183 Carrer Riba, de la
184 Carrer Ricard Marlet, de
185 Avinguda Rocafort, de
186 Carrer Rocafort, de
187 Carrer Ronda del Camí de Calderols, de la
188 Carrer Ronda del Camí de la Senyora, de la
189 Carrer Rossinyols, dels
190 Carrer Roureda, de la
191 Carrer Rourets, dels
192 Carretera Sabadell, de
193 Carrer Sant Antoni, de
194 Carrer Sant Francesc, de
195 Carrer Sant Ignasi, de
196 Carrer Sant Isidre, de
197 Plaça Sant Jaume, de
198 Carrer Sant Jaume, de
199 Carrer Sant Joan, de
200 Plaça Sant Jordi, de
201 Carrer Sant Josep, de
202 Carrer Sant Llorenç, de
203 Carrer Sant Miquel, de
204 Carrer Sant Pere, de
205 Carrer Sant Quirze, de
206 Carrer Sant Ramon, de
207 Carrer Sant Sebastià, de
208 Carrer Santa Agnès, de
209 Carrer Santiago Rusiñol, de
210 Carrer Serra del Gall, de la
211 Passeig Serra dels Brucs, de la
212 Carrer Soleia, de la
213 Carrer Terra Baixa, de
214 Carretera Terrassa a Talamanca, de
215 Carretera Terrassa, de
216 Carrer Torrent del Forn, del
217 Carrer Tossal de l'Àguila, del
218 Carrer Tramuntana, de la
219 Carrer Transversal
220 Carrer Tres Creus, de les
221 Carrer Turó de la Carlina, del
222 Carrer Turó de les Roques Blanques, del
223 Carrer Turó del Pujol, del
224 Avinguda Vallès, del
225 Carrer Verge de la Salut, de la
226 Plaça Vidal i Barraquer, de
227 Carrer Vilomara, de
228 Carrer Vista Alegre, de la
229 Carrer Wenceslao Guadall, de
230 Carrer Xaloc, del
231 Carrer Xiprer, del

 

Darrera actualització: 27.05.2020 | 07:41
Darrera actualització: 27.05.2020 | 07:41