Policia local

Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

Línies de servei:

  • Seguretat
  • Prevenció
  • Educació viària
  • Atenció especialitzada a les víctimes
  • Relacions amb la comunitat
  • Unitat canina

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Xavier Cabot i Soler  


Unitat responsable:

Regidoria de Governació