Arxiu Municipal

Servei que s'encarrega de l'accés a la informació pública, l'assessorament i consulta de fons documentals públics i privats. Igualment, assessora a investigadors i estudiants, i presta servei de cessió de fons privats.

Línies de servei:

  • Accés a la informació pública
  • Consulta de fons documentals
  • Assessorament per investigació
  • Avaluació i acceptació de fons privats

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït, excepte en cas de còpies en suport paper (fotocòpies). Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals.

Les còpies en suport paper tenen els següents preus:
DIN A-4, b/n 0,10€;
DIN A-3, b/n 0,20€;
DIN A-4, color 0,50€;
DIN A-3, color 1,00€.


Equip tècnic:

Jaume Munuera Bermejo


Unitat responsable:

Alcaldia


Unitats implicades:

Regidoria de Cultura