Camp de golf

Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús d'aquest equipament esportiu.

Línies de servei:

  • Escola de golf
  • Lloguer de sales
  • Pràctica del golf
  • Servei de lloguer de material           
  • Organització de competicions

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent. Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals.


Equip tècnic:

Aleix Pagès i Mimó  


Unitat responsable:

Regidoria d’Esports