Control, prevenció i vigilància mediambiental

Servei que s'encarrega de controlar i vigilar l'estat de les aigües i la contaminació a nivell acústic, lumínic o odorífer, i realitza actuacions concretes per protegir el medi natural.

Línies de servei:

  • Vigilància i control de les aigües
  • Contaminació acústica, lumínica i odorífera
  • Protecció i conservació del medi natural
  • Control d'activitats al medi natural
  • Colònies de gats
  • Cens d'animals domèstics

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Maria Mas i Serrat (tècnica de Medi Ambient).

Imma Varela i Maceiras (tècnica auxiliar de Governació) per colònies de gats i cens d'animals domèstics.


Unitat responsable:

Regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil


Unitats implicades:

Regidoria de Governació