Enllumenat

Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu
  • Millora de l'enllumenat

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Silvia Tormo i de Barberà  


Unitat responsable:

Regidoria de Serveis