Parcs i jardins

Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el teme municipal

Línies de servei:

  • Creació de parcs
  • Manteniment de parcs
  • Creació de jardins
  • Manteniment de jardins

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Silvia Tormo i de Barberà  


Unitat responsable:

Regidoria de Serveis