Pavimentació de vies públiques

Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública.

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu
  • Estudis de millora en la pavimentació (sono-reductor,...)

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Fredi Pujal i Vives


Unitat responsable:

Regidoria de Serveis