Promoció de la creació i difusió artística

Servei que s'encarrega de la promoció de la creació i difusió de les arts plàstiques i literàries.

Línies de servei:

  • Organització i/o finançament de certàments
  • Organització d'exposicions
  • Organització de cicles relacionats amb la música, la cinematografia o d'altres

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Antònia Genescà i Puig   


Unitat responsable:

Regidoria de Cultura