Regulació de la mobilitat

Servei que s'encarrega de fer possible la mobilitat de les persones en el municipi, d'una manera segura i sostenible

Línies de servei:

  • Pla de seguretat viària
  • Campanyes de sensibilització de la mobilitat
  • Manteniment de les voreres i dels vials

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Fredi Pujal i Vives


Unitat responsable:

Regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil