Sensibilització i informació ambiental

Servei que s'encarrega de les tasques d'informació i divulgació amb l'objectiu de potenciar la sensibilització de la població cap el respecte al medi ambient, especialment vinculat a la mobilitat urbana.

Línies de servei:

  • Campanyes d'informació
  • Tallers específics

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Maria Mas i Serrat


Unitat responsable:

Regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil