Serveis culturals de proximitat

Servei que s'encarrega de facilitar l'accés a la cultura per part de ciutadans i entitats.

Línies de servei:

  • Cursos i tallers
  • Cessió d'espais
  • Consell Municipal de Cultura

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent. Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals.


Equip tècnic:

Antònia Genescà i Puig   


Unitat responsable:

Regidoria de Cultura