Contractació administrativa

Perfil del contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

Registre Públic de Contractes

El Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya és una eina mitjançant la qual els ajuntaments incriuen les dades bàsiques dels contractes adjudicats, així com també, si escau, les seves modificacions, pròrroques, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció. Serveix, doncs, per complir les obligacions en matèria de transparència. Es pot consultar en el següent enllaç:

Accés al cercador del Registre Públic de Contractes

Registre de factures

El registre de factures permet consultar la relació de les factures que els diferents proveïdors presenten a l'Ajuntament. 

Accés al registre de factures

Proveïdors

En aquesta secció podreu consultar, anualment, la relació dels proveïdors que treballen per a l'Ajuntament. També podeu consultar el termini mig de pagament a proveïdors.

Accés a la relació de proveïdors

Accés al termini mig de pagament a proveïdors

Darrera actualització: 26.06.2017 | 14:58
Darrera actualització: 26.06.2017 | 14:58