Protecció civil

DUPROCIM

Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal. El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és la base d'aquest Pla i el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi.

APROVACIÓ INICIAL

En sessió ordinària del Ple municipal, de data 27 de juliol de 2018, es va aprovar inicialment el DUPROCIM, del qual podeu consultar la còpia pública corresponent a aquesta fase de la tramitació. Els documents se situen a la dreta d'aquesta pàgina web, a l'apartat "DOCUMENTACIÓ".

Seguint aquest enllaç podreu consultar l'edicte que fa públic l'acord d'aprovació inicial, en exposició pública del 23/08/2018 al 21/09/2018.

Darrera actualització: 23.08.2018 | 12:25
Darrera actualització: 23.08.2018 | 12:25