Contactar

Formulari de contacte

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà que es dóna el consentiment perquè les dades personals indicades s’incorporin per al seu tractament a un fitxer anomenat “Comunicació municipal” el responsable del qual és l’Ajuntament de Matadepera, amb la finalitat de gestionar les dades dels usuaris dels serveis de comunicació municipals.

L’Ajuntament de Matadepera es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i sota cap concepte a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment exprés del titular de les dades.

Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials, a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a l’exercici de les mateixes competències segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable.

Podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals, des de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/matadepera/seu-electronica o bé dirigir-se personalment o per correu convencional a l'Ajuntament de Matadepera situat a la plaça de l'Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera.

Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:51
Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:51