Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina que correspon a l'Ajuntament de Matadepera és l'Oficina de Gestió Tributària de

MATADEPERA
Cr Sant Quirze 2 baixos
08230 MATADEPERA
Tel.934 729 119
orgt.matadepera@diba.cat

Darrera actualització: 04.10.2017 | 08:44
Darrera actualització: 04.10.2017 | 08:44