Camins escolars més segurs

Dissabte, 12 de setembre de 2020 a les 06:00

S'implementaran mesures per millorar la seguretat de l'alumnat que es desplaça a les escoles i l'institut municipal.

Urbanisme, seguretat viària i comunicació són els tres àmbits d'actuació en què la Diputació de Barcelona, a petició de l'Ajuntament de Matadepera, proposa fer incidència per crear recorreguts al municipi que permetin a l'alumnat desplaçar-se fins als centres educatius de forma autònoma i segura. El projecte Camí Escolar es va fer públic a l'agost i ja s'està implantant a Matadepera. Es tracta d'un estudi dels carrers del poble per buscar els itineraris que facilitin l'accés a les escoles i l'institut sense la companyia d'un adult i que, a més, incentivin la mobilitat a peu, en bicicleta o en patinet, en comptes d'en vehicle motoritzat. El mapa connecta l'IES Matadepera, les escoles Ginesta i Torredemer, i l'Escola Bressol Municipal Ralet Ralet amb les principals vies de circulació del centre del poble.

L'informe apunta tres grans espais d'acció. El primer consta d'actuacions urbanístiques i de viari públic com la implementació de mesures de seguretat als entorns immediats dels centres, la modificació dels eixos connectors al poble i l'ús d'elements de senyalització i seguretat viària.

El segon àmbit d'intervenció es tracta d'actuacions pedagògiques que preveuen la creació d'unitats didàctiques a les aules, tallers de mobilitat i d'utilització de l'espai públic i cursos de circulació en bicicleta. Finalment, el projecte contempla actuacions de participació, comunicació, difusió i sensibilització com la creació d'una comissió del camí escolar i d'espais de participació de la infància i l'adolescència per donar a conèixer els resultats de l'enquesta d'hàbits de mobilitat al municipi.

A la dreta, un mapa dels camins escolars a Matadepera.

Darrera actualització: 09.09.2020 | 14:34