Denunciar accions contràries al bon govern

Dimarts, 6 de febrer de 2024 a les 07:15

Dilluns passat es va aprovar el reglament regulador.

Un dels punts de l’ordre del dia del ple ordinari que va tenir lloc aquest dilluns al Casal de Cultura va ser l’aprovació del reglament regulador del sistema intern d’informació de l’Ajuntament, una normativa que aplica la llei 2/23 que estableix la creació de sistemes interns de comunicació que garanteixin la confidencialitat i l’anonimat de les persones informants de qualsevol possible infracció a l’administració pública.

Segons el que preveuen aquestes normes, qualsevol persona, sigui servidor públic o particular, pot denunciar qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern. L’objectiu és  reforçar la gestió pública i augmentar la confiança de la societat en les institucions públiques. Aquest instrument, però, no només pretén protegir la persona que emet una comunicació de conducta contrària a la bona gestió, sinó també protegir els servidors públics en el desenvolupament legítim de les seves funcions per evitar que acabi essent un mitjà per cometre atacs personals.

Les comunicacions presentades a través del canal intern d’informació s’han de referir a conductes dutes a terme en l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament de Matadepera i de les entitats que integren el seu sector públic. S’adreçaran a un responsable que actuarà amb independència funcional que no podrà tenir la condició de càrrec electe o personal eventual, i es farà a través d’un canal intern, preferiblement telemàtic, garantint-ne la confidencialitat i anonimat. El termini màxim per respondre les actuacions d’investigació no pot ser superior a tres mesos.

Trobareu el reglament aprovat penjat en aquesta pàgina.

A la foto, una imatge d'un ple recent, amb l'alcalde Guillem Montagut i la secretària Isabel Martínez (Foto: Miquel Badia)

Darrera actualització: 06.02.2024 | 08:54