En estat de preemergència per la sequera

Dijous, 21 de desembre de 2023 a les 05:45

El consum màxim serà de 100 litres per habitant i dia. 

Malgrat les mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, es preveu que pròximament les tres unitats d'explotació corresponents al sistema Ter-Llobregat entrin ben aviat en situació d'emergència per l'estat de les reserves.

Davant dels riscos de desabastament, i per tal d’ajornar el màxim possible la declaració de l’entrada en l’estat d’emergència per sequera, s’intensifiquen algunes mesures més restrictives previstes en el Pla per a l’escenari d’excepcionalitat a les unitats d'explotació en les quals Matadepera hi està inclosa.

En un ban signat per l’alcalde Guillem Montagut, les principals mesures que s’estableixen pels particulars són:

a) VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA: Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament del municipi no poden superar els 210 litres per habitant i dia (incloent llars, activitats econòmiques i comercials). Per tant, el consum a les llars queda limitat a 100 litres per habitant i dia (que representen 9 m3/trimestre i persona que estigui empadronada en la llar). Aquest consum màxim de 100 litres per habitant i dia a les llars, inclou qualsevol ús que es faci de l’aigua de xarxa: ús dins habitatge, ús piscines, o reg per supervivència.

b) REG: prohibit regar amb aigua de xarxa potable zones verdes i jardins públics i privats, excepte per regs de supervivència d’arbres o de plantes (utilitzant la mínima possible, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora). La prohibició del reg no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades, ni pel que fa al reg municipal, no aplica al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

c) PISCINES: Continuen les mateixes mesures, és a dir, no es permet l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar, ni tampoc aquelles sense sistemes de recirculació d’aigua. Les piscines privades d’ús individual o unifamiliar que sí tinguin sistema de recirculació, poden fer reompliment en les quantitats mínimes indispensables únicament per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, sempre que aquest reompliment no faci superar el consum màxim a la llar dels 100 litres per habitant i dia.

Podeu consultar el ban complet que trobareu en aquesta mateixa pàgina.

A la imatge, les piscines particulars tenen noves restriccions. 

Darrera actualització: 21.12.2023 | 08:17