La pàgina web ja ofereix tràmits "on line"

Divendres, 9 de febrer de 2007
Gairebé cinc mesos després des de la seva presentació oficial (finals del mes de setembre del 2006), l’Ajuntament de Matadepera ha incorporat a la pàgina web diverses novetats, la principal de les quals és un enllaç que permet realitzar tràmits administratius “on line”. L’opció es troba a la pàgina principal amb el títol “Tràmits en línia”. Clicant-hi s’ofereixen diverses opcions: instàncies genèriques a l’Ajuntament, Cites amb càrrecs electes o tècnics municipals; Queixes, suggeriments, incidències; Altes o canvis de domicili al padró municipal d’habitants; Modificació d’errors ortogràfics a l’adreces de notificació o domiciliació de tributs, Taxes i preus públics. En un termini relativament curt de temps s’aniran afegint altres tràmits que es podran realitzar a través d’aquest mateix procediment. La pàgina web també ha incorporat altres novetats com un servei d’hemeroteca que permet accedir a totes les notícies relacionades amb Matadepera des de principis d’aquest 2007. En breu també hi haurà un enllaç permanent on es podrà accedir a la informació de l’estació meteorològica que s’ha instal·lat fa poques setmanes al CEIP Joan Torredemer i a la que de moment es pot consultar a través de http://meteoct.com/meteoct tenint en compte que l'usuari és "ceipjt" i la contrasenya "meteo". El projecte ha estat obra de les Regidories d'Ensenyament i Medi Ambient, partint d'una iniciativa d'AIUMA i l'assessorament del meteoròleg matadeperenc Francesc Mauri. Les dades s'actualitzen cada 15 minuts i donen completa informació de temperatures, pressió atmosfèrica, precipitacions i humitat, a banda de gràfiques històriques.
Darrera actualització: 23.08.2017 | 13:25