Publicat el ban d’emergència per la sequera

Divendres, 9 de febrer de 2024 a les 06:15

El consum màxim és de 100 litres per habitant i dia a les llars.

Aquest dimecres s’ha signat el ban sobre l’entrada en estat d’emergència per sequera. Això implica que s’intensifiquen algunes mesures més restrictives previstes en el Pla per a l’escenari d’excepcionalitat a les unitats d'explotació en les quals Matadepera hi està inclosa.

En aquest ban signat per l’alcalde Guillem Montagut, les principals mesures que s’estableixen pels particulars són:

a) VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA: Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament del municipi no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent llars, activitats econòmiques i comercials). Per tant, el consum a les llars queda limitat a 100 litres per habitant i dia (que representen 9 m3/trimestre i persona que estigui empadronada en la llar). Aquest consum màxim de 100 litres per habitant i dia a les llars, inclou qualsevol ús que es faci de l’aigua de xarxa.

b) REG: prohibit regar amb aigua de xarxa potable zones verdes i jardins públics i privats, excepte per arbrat i jardins botànics públics (amb només amb aigua regenerada i freàtica), i reg de camps esportius de gespa natural per a la pràctica de l'esport federat, només amb aigua regenerada i freàtica, i cal l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, per aconseguir estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reg.

Per altra banda, i pel que fa a les piscines, queda prohibit el seu ompliment total o parcial, siguin públiques, privades, i comunitàries, incloses les d’establiments turístics, tret d’unes excepcions, detallades al ban, i que es refereixen als equipaments públics i a les destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat.

Per altra banda, tampoc no es pot fer ús de l’aigua potable de xarxa en actes lúdics, tant públics com privats. A la resta d’usos urbans (recreatius, escoles, o comerç) cal reduir el consum un 25% respecte la situació de normalitat.

El promig obtingut del volum total d'aigua del municipi entre la població Matadepera, ha estat aquest passat mes de gener de 370 litres/habitant i dia, xifra que cal baixar al límit obligat per l'ACA dels 200 litres/habitant i dia on s’inclouen no només llars sinó també escoles, comerços, usos recreatius i usos municipals, entre d’altres.

"Volem apel·lar una vegada més a la responsabilitat de la ciutadania", ha declarat l'alcalde Guillem Montagut a www.matadepera.cat “Estem encara en consums molt elevats i cal una conscienciació plena per afrontar aquesta greu situació de sequera”.

Podeu consultar el ban complet que trobareu en aquesta mateixa pàgina.

A la imatge, les piscines particulars tenen noves restriccions. 

Darrera actualització: 14.02.2024 | 13:16