Informació geogràfica

Geoportal

El portal municipal d'informació geogràfica (geoportal) és un punt d'entrada centralitzat per a tota la informació i recursos relacionats amb la informació territorial. Un dels principals objectius d'aquest portal és facilitar l'accés de la informació geogràfica a totes les administracions públiques, al sector privat i a la ciutadania, posant al seu abast visors de mapes, metadades i serveis geogràfics normalitzats. Aquests geoportals estan d’acord amb els principis de les IDE de rang superior i amb la iniciativa europea INSPIRE.

Enllaç al portal municipal d'informació geogràfica de l'Ajuntament de Matadepera

Visor de planejament urbanístic

El visor de planejament urbanístic permet consultar en plànol el planejament general vigent a Matadepera, és a dir, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en la sessió de 14 de maig de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 el dia 22 de setembre de 2009, a efectes de la seva executivitat.

http://mux.matadepera.cat/MatadeperaUrb/

Darrera actualització: 06.07.2017 | 15:24
Darrera actualització: 06.07.2017 | 15:24