Gestió Organitzativa

  • Organització municipal i règim intern. Recursos humans i gestió de personal.
  • Planificació i organització de la formació del personal al servei de la corporació. Prevenció de riscos laborals.
  • Pòlisses d’assegurances.

Darrera actualització: 29.08.2023 | 16:15