Participació Ciutadana, Barris i Teixit Associatiu

Participació ciutadana:

  • Definició dels calendaris de reunions periòdiques amb associacions de veïns i representants veïnals.
  • Estudi i impuls de la creació i organització dels organismes per assolir una democràcia participativa.
  • Seguiment i millora dels canals de participació ciutadana.

 

Barris:

  • Coordinació de la freqüència i anàlisi de les reunions d’aquests amb els barris.
  • Trasllat de la informació rellevant a les altres regidories.

 

Teixit associatiu:

  • Promoció i foment del teixit associatiu municipal.
  • Suport a les entitats municipals: creació, manteniment, funcionament, etc.
  • Reunions periòdiques amb entitats municipals.
  • Gestió del Registre municipal d’Entitats.

Darrera actualització: 29.08.2023 | 16:20